Over de stichting Nationale VraagBaak.

1 loket voor alle soorten problemen!
Wij bieden hulp waar anderen dit niet kunnen.
Op welk gebied dan ook.

Introductie

U zoekt hulp?

Elk probleem is op te lossen. Maar vaak niet zonder hulp. En snel die juiste hulp vinden is een nog groter probleem. Want misschien is het een beunhaas. Hoe kunt u de specialist vertrouwen.

Hoe de hulp te vinden?

Via Google tussen 350.000 hits of bij de buurman vragen. Maar hoe weet je of die hulpverlener betrouwbaar is? Hoe snel de juiste goede specialist vinden die accuraat en vakbekwaam hulp biedt.

De Nationale VraagBaak

heeft die juiste specialist die u zoekt al gevonden. Hierdoor kunt u snel de hulp krijgen die u nodig heeft voor de oplossing.

U zoekt een specialist om samen met u het probleem op te lossen? Dan kunt u in het meldingsformulier een omschrijving geven van uw probleem en eventueel het soort hulp dat u zoekt. Wij bemiddelen u dan kosteloos naar die specialist die op maat u die hulp kan bieden. Deze neemt contact met u op om het probleem, de oplossing en eventueel zijn kosten met u te bespreken. U weet precies waar u aan toe bent en komt niet achteraf voor nare verrassingen te staan.

Wilt u liever een huisbezoek van de Nationale VraagBaak om in alle privacy uw problemen toe te lichten, dan is dit mogelijk. Aangezien wij hiervoor ook kosten moeten maken kunnen wij dit helaas niet kosteloos doen. Voor een dergelijk gesprek brengen wij u dan een vast bedrag van € 125,- inclusief btw in rekening ongeacht waar u woont en hoe lang het gesprek duurt.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Bent u een belangenbehartiger van de hulpvrager of wilt u namens iemand om hulp verzoeken? Ook dan geldt dat u dit via het meldingsformulier bij ons kunt aangeven. Indien u door de hulpvrager gemachtigd bent, dan zullen wij of de specialist met u in contact treden voor de verdere begeleiding. Als u enkel namens iemand anders de hulpvraag meldt en u wilt dat wij met de hulpvrager contact opnemen, vermeldt dan graag ook het emailadres en/of telefoonnummer van de hulpvrager.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

U bent specialist op enig gebied, u wilt uw bedrijf onder de aandacht brengen en uw diensten aan alle Nederlanders aanbieden via de stichting Nationale VraagBaak? U kunt zich dan zonder kosten aansluiten bij het netwerk van de Nationale VraagBaak.

Stuur dan via onderstaand formulier uw gegevens en specifieke dienstverlening naar ons op. Wij maken dan een afspraak om de samenwerking vorm te geven. Na goedkeuring van uw dienstverlening door het bestuur behoort u tot de selecte groep van dienstverleners die hulp leveren van de kwaliteit die de stichting Nationale VraagBaak vereist.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

bemiddelaarDe stichting Nationale VraagBaak bemiddelt kosteloos tussen hulpvragers die kwalitatief goede en betrouwbare hulp zoeken en specialisten die deze hulp kunnen leveren.

Indien u liever uw probleem in een persoonlijk gesprek wilt toelichten, dan moet de stichting hier kosten voor rekenen. Deze kosten zijn een vast bedrag van € 90,- per gesprek en daarnaast de reiskosten.

 Er is 1 uitzondering. Binnen de eigen gelederen is er een specialist op juridisch gebied met als specialiteit verzekerings- en aansprakelijkheidsvragen. Deze kan direct op uw vragen reageren en desnoods als uw belangenbehartiger u begeleiden. Deze service is ondergebracht in het initiatief ‘Claimshulp’. De kosten voor deze dienstverlening, zo u besluit deze dienst in te schakelen, bedragen € 50,= per uur.

hulp voor iedereenHeeft u dringend hulp nodig maar kunt u de hulp niet betalen?

Het noodfonds van de stichting Nationale VraagBaak is bedoeld voor mensen die dringend hulp nodig hebben maar geen of onvoldoende geld hebben om de specialist te kunnen betalen. Indien u een beroep op dit fonds wilt doen, dan kunt u samen met uw specialist dit verzoek indienen. Uw specialist weet hoe dit gedaan moet worden. Het bestuur beslist uiteindelijk over het verzoek. Het fonds wordt bekostigd uit donaties en sponsors. Aangezien de stichting ANBI goedgekeurd is, zijn deze giften en donaties aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Heeft u (nog) geen probleem en wilt u uw medemens in nood helpen dan doen wij een beroep op u om een donatie te doen aan het speciale nummer voor het noodfonds. Uw donatie. Snel, veilig en eenvoudig

loketOnze doelstelling is om te komen tot 1 loket waar werkelijk alle Nederlanders terecht kunnen voor het vinden van de juiste hulp om hun probleem op te lossen. De bemiddeling naar deze hulp moet laagdrempelig en daarom zonder kosten kunnen gebeuren.

Om dit te bewerkstelligen werken we samen met een groot aantal dienstverleners die hun speciale kennis en kunde aan heel Nederland ter beschikking willen stellen.

De stichting Nationale VraagBaak treedt niet in de tarieven die de hulpvragers en de specialisten afspreken voor de hulpverlening tenzij een beroep op het noodfonds wordt gedaan.

profielfotoDe oprichter van de stichting Nationale VraagBaak is Roelof Radstaake. Na een loopbaan van tientallen jaren in de financiële sector heeft hij in 2009 ervoor gekozen alleen nog op te treden als schadecoach voor benadeelden. Hij doet dit via het bedrijf Claimshulp.nl, die is aangesloten bij Helpdeskschade.nl, één der netwerkpartners van de Nationale VraagBaak.

Hij kreeg in zijn praktijk steeds meer vragen over problemen die niets met verzekeringen van doen hadden maar die wel moesten worden opgelost. Hij ontdekte dat het voor zowel consument als ondernemer steeds moeilijker is om snel en eenvoudig de juiste specialist voor de oplossing van een probleem te vinden.

De wens om iedereen snel, belangeloos en volstrekt onafhankelijk te kunnen bemiddelen naar de juiste hulp heeft hem ertoe gebracht de stichting Nationale VraagBaak op te richten. Een geheel onafhankelijke non profit stichting die ook de officiële status van “goed doel” (ANBI) heeft gekregen. Een stichting die er voor iedereen is, die niet afhankelijk is van welke instantie dan ook en die uitsluitend het algemeen maatschappelijke belang dient. Na de oprichting is hij uit het bestuur getreden en is enkel nog ambassadeur van de stichting Nationale VraagBaak.

In verband met eventuele schijn van belangenverstrengeling heeft hij ervoor gekozen geen rechtstreekse opdrachten te accepteren van de Nationale VraagBaak. Eventuele hulpvragen worden door Helpdeskschade.nl beoordeeld.

Voorzitter:

petra tamis  Ik ben Petra Tamis. Ik voel me vereerd om mij voorzitter te mogen noemen van juist deze stichting omdat ik denk dat deze stichting de manier is om mensen met echte problemen bij echte specialisten te brengen waarbij oprechtheid, eerlijkheid en openheid belangrijke pijlers zijn zonder dat er winstbejag is. Zelf ben ik in situaties geweest waarvan ik had gehoopt dat deze stichting er toen geweest was.

Secretaris:

petra bok   Ik ben Petra Bok. “Mensen samenbrengen, dát is wat ik graag doe. Binnen de stichting zijn dat er al velen elk met hun eigen wijsheid en passie dit te delen. Ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg.”

Penningmeester:

remy   Ik ben Remy van Waterschoot. Wat mij zo aanspreekt van stichting de  Nationale VraagBaak is dat mensen niet meer van ‘ het kastje naar de muur ‘ worden gestuurd. De bemiddeling is maatwerk in een netwerk met zorgvuldig geselecteerde professionals. Een uniek concept waaraan ik vanuit mijn bedrijfskundige achtergrond graag mijn bijdrage lever.

De ANBI stichting Nationale VraagBaak heeft een beleidsplan opgesteld om aan te geven wat onze positie is. Tevens willen we hierin neerleggen waarop het beleid op korte en lange termijn is gebaseerd.

Het beleidsplan kunt u hieronder downloaden.

beleidsplan

U heeft altijd toegang tot een geschillencommissie als u onverhoopt een conflict krijgt met uw hulpverlener die via de stichting Nationale VraagBaak is bemiddeld.

In diverse branches kent men een eigen geschillencommissie die dan kan optreden.

Mocht de specialist geen eigen geschillencommissie hebben, dan heeft de specialist zich akkoord verklaard met het bestuur van de stichting Nationale VraagBaak die dan de taak van geschillencommissie overneemt.

Wij hebben inkomsten nodig om als stichting Nationale VraagBaak te overleven en daarnaast het noodfonds in stand te houden. Maar onze doelstelling om de dienstverlening laagdrempelig te houden heeft voorrang. Voor de hulpvragers blijft de bemiddeling daarom kosteloos.

Onze inkomsten komen voornamelijk uit donaties en sponsorgelden. Wilt u ons hier ook bij steunen om hulp voor iedereen mogelijk te houden? Klik dan hier en help ons anderen te helpen.  DONEER

Alle inkomsten komen, na aftrek van de kantoorkosten, ten goede aan het noodfonds dat hiervoor een eigen rekening heeft geopend.

De sponsorgelden en donaties zijn vanwege onze ANBI status aftrekbaar van de belasting. Ons dossiernummer bij de Belastingdienst is 93 141. Elk jaar wordt er via deze website financiële verantwoording afgelegd. Wij zijn daarmee transparant en helder.

Wilt u sponsor van dit goede doel worden of wilt u uw diensten aan heel Nederland kunnen aanbieden? Neem dan contact op met ons voor de mogelijkheden. Wilt u de doelstelling van de stichting Nationale VraagBaak via een donatie steunen? DONEER

Stichting Nationale VraagBaak is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ons dossiernummer is 93 141.

Hierdoor betalen wij geen successierecht of schenkingsrecht over eventuele erfenissen en schenkingen. Uw bedrag is dus volledig inzetbaar.

Omdat de Nationale VraagBaak is aangemerkt als ANBI door de Belastingdienst, kan een donateur giften van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

De ANBI stichting Nationale VraagBaak is gevestigd op de Uitenboschstraat 10, 1813 TJ  ALKMAAR

telefoon 06-14182023

email info@NationaleVraagBaak.info

Kvk Alkmaar 61551589

bank Rabo Iban NL12RABO 0192 0470 35

Noodfonds ING Iban NL38INGB 0007 1570 63

dossiernummer ANBI 93 141

Nationale VraagBaak